Lepiej zrozumieć, by lepiej pomóc

wyzwania wychowawcze dla nauczyciela 2015-2016

AKTUALNOŚCI

Prezentacja projektu na konferencji w Bonn

W ramach obchodów 30-lecia programu Erasmus oraz „półmetka” okresu realizacji programu Erasmus+, w dniach 17-19 maja 2017 została zorganizowana w Bonn konferencja European conference on Dissemination and Impact in the School Sector - „Best practice results from Erasmus+”.

Udział w niej wzięło ponad 200 osób z 31 państw. Byli to przede wszystkim koordynatorzy najlepszych projektów w poszczególnych krajach, członkowie Narodowych Agencji programu Erasmus+ oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej i Komisji Ministrów Edukacji i Kultury Niemiec (w Niemczech każdy land ma swojego Ministra Edukacji i Kultury).

W programie wydarzenia znalazły się wykłady i dyskusje na różne tematy związane z realizacją edukacyjnych projektów międzynarodowych. Oprócz tego uczestnicy pracowali w grupach nad zagadnieniami dotyczącymi przyszłości projektów europejskich oraz czynników wpływających na sukces danego projektu.

Główną częścią konferencji były prezentacje wybranych najlepszych projektów. Część była przedstawiana w postaci prezentacji multimedialnych (na forum ogólnym i podczas prac w grupach), a część była eksponowana na specjalnie przygotowanej wystawie. Nasz projekt znalazł się w tej drugiej grupie. Profesjonalnie przygotowane stoisko ZSTiL (m.in z ulotkami i plakatem) cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników konferencji. Koordynatorkę - mgr Grażynę Skęczek pytano o ideę projektu, rodzaje działań projektowych, osiągnięte rezultaty oraz wpływ projektu na pracę szkoły.

Dla wszystkich uczestników konferencji bardzo cenne były wymiany wzajemnych doświadczeń, możliwość zdobycia inspiracji do kolejnych projektów edukacyjnych i nawiązanie kontaktów z ich ewentualnymi przyszłymi partnerami.

Wyróżnienie naszego projektu przez Narodową Agencję programu Erasmus+ (20 lutego 2017)

Realizacja projektu uzyskała najwyższą ocenę Polskiej Narodowej Agencji programu Erasmus+, czyli 100pkt na 100 możliwych! Projekt został też uznany za „przykład dobrej praktyki”, a jego koordynatorkę zaproszono do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji European conference on Dissemination and Impact in the School Sector - „Best practice results from Erasmus+”, która odbędzie się w Bonn (Niemcy) w dniach 17-19 maja 2017.

Jest to wielki sukces naszego projektu, bo takie wyróżnienie spotkało tylko dwie polskie szkoły (spośród ponad 400), realizujące projekty w sektorze Edukacja Szkolna – Mobilność kadry, w latach 2014-2016.

Podsumowanie projektu (czerwiec 2016)

Opracowany w ramach projektu zestaw procedur dotyczących działań Szkoły w przypadku uczniów z zaburzeniami zachowania został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Szkoły i wpisany do Programu Wychowawczego placówki.

Przedstawiono sprawozdanie władzom oświatowym Powiatu bielskiego z działań projektowych.

Dokonano całościowej ewaluacji projektu i oceny jego przebiegu oraz wpływu na uczestników, szkołę i inne grupy.

Opracowano raport końcowy projektu dla Narodowej Agencji programu Erasmus+.

Kolejne działania projektowe (kwiecień - maj 2016r.)

Odbyła się konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej, podczas której uczestniczki projektu dzieliły się zdobytą przez nie wiedzą z pozostałymi członkami grona. Został omówiony system szkolnictwa włoskiego i sposób organizacji opieki pedagogiczno - psychologicznej we Włoszech, a także zaprezentowano placówki zagraniczne współpracujące z nami w tym projekcie.
Główna część szkolenia poświęcona była metodom diagnozowania zaburzeń zachowania u młodych ludzi oraz praktycznym narzędziom do pracy z grupą młodzieży, do lepszego poznania zespołu klasowego.

Udział ZSTiL w projekcie został zaprezentowany na sesji Rady Powiatu Bielskiego oraz na zebraniu Koła Pedagogów Szkolnych z miasta i gminy Czechowice-Dziedzice.

Odbyło się spotkanie robocze uczestników, podczas którego został opracowany projekt procedur postępowania z uczniem z zaburzeniami zachowania.

Wszyscy uczestnicy projektu ukończyli kursy online na platformie eTwinning, poświęcone wybranym przez siebie narzędziom TIK.

Odbyło się spotkanie uczestników podsumowujące prace projektowe. Dokonano oceny i ewaluacji poszczególnych działań i ich wpływu na rozwój różnych kompetencji uczestników.

Szkolenie dla beneficjentów

W dniu 22 kwietnia 2016r. dwie uczestniczki projektu wzięły udział w szkoleniu "SElfie+ PROMUJ I INSPIRUJ!" zorganizowanym dla beneficjentów programu Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna.
Szkolenie to miało miejsce w Warszawie i składało się z trzech części. Jedna z nich poświęcona była tematyce prawa autorskiego, druga - promocji projektów za pomocą narzędzi internetowych, a trzecią stanowiły warsztaty eTwinning.

Realizacja 2. mobilności

W dniach 7-10 marca 2016r. odbyła się druga zaplanowana w projekcie mobilność.

Tym razem grupa 4 nauczycieli wyjechała na job shadowing do Liceo Scientifico Statale G. da Procida w Salerno (Włochy).

Celem mobilności było poznanie w praktyce pracy innej szkoły europejskiej w zakresie opieki pedagogiczno-psychologicznej nad uczniami oraz sposobów rozwiązywania problemów uczniowskich.

Polscy nauczyciele byli bardzo ciepło i serdecznie przyjęci we włoskiej szkole. Specjalnie dla nich uczniowie przygotowali program artystyczny (po angielsku!) oraz prezentację swojej placówki: jej historię, profile kształcenia, koła zainteresowań. Uczniowie omówili także system edukacji włoskiej i oprowadzili gości po swojej szkole.

Ważnym punktem mobilności była wizyta w Centrum ASL U.O. Salute Mentale w Salerno, które współpracuje z lokalnymi szkołami w zakresie opieki pedagogiczno-psychologicznej nad młodzieżą. Rozmowy z pracownikami Centrum: pedagogami, lekarzami, psychologami i psychoterapeutami znacząco poszerzyły wiedzę uczestników w zakresie tematu projektu.

W trakcie wyjazdu odbyło się też spotkanie z pracownikami Liceo Scientifico odpowiedzialnymi za opiekę pedagogiczno-psychologiczną w placówce. Ich ciekawe prelekcje pozwoliły poznać strukturę włoskiego systemu tej opieki oraz konkretne metody i narzędzia, które stosują w swej pracy nasi włoscy koledzy po fachu. Spotkanie było też okazją do wymiany doświadczeń zawodowych nauczycieli obu krajów.

Uczestnicy mobilności wzięli też udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w Liceo Scientifico oraz zwiedzili Salerno - piękne miasto, którego historia sięga czasów starożytnych.

Duże wrażenie zrobiła na uczestnikach doskonała organizacja wizyty, dbałość gospodarzy o wysoką jakość spotkań merytorycznych oraz gościnność szkoły partnerskiej. Podczas spotkania podsumowującego job shadowing obie strony wyraziły nadzieję na kontynuację nawiązanej współpracy.

Realizacja 1. mobilności

W dniach 21-26 lutego 2016r. odbyła się pierwsza zaplanowana w projekcie mobilność.

Wyjazd dotyczył udziału 12 nauczycieli w specjalistycznym kursie "Teenagers with Behaviour Disorders or Bad Boys?", zorganizowanym przez Progetto Crescere Soc. Coop. Soc.w Reggio Emilia we Włoszech.

Intensywne zajęcia, prowadzone w języku angielskim, trwały od rana do późnego popołudnia. Dzięki nim uczestnicy poznali kryteria diagnozowania zaburzeń zachowania oraz dowiedzieli się o sposobach rozróżniania zaburzeń klinicznych od złego zachowania nastolatków. Część szkolenia była poświęcona bullying'owi oraz metodom zapobiegania temu zjawisku.

Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyły się zajęcia na temat praktycznych narzędzi, które będą mogli wykorzystywać w swojej pracy wychowawczej w celu lepszego poznania zespołu klasowego, czy też budowania lepszych relacji w klasie.

Ciekawym doświadczeniem były też wizyty w dwóch lokalnych szkołach i rozmowy z włoskimi kolegami po fachu o problemach, z którymi muszą się borykać w swojej pracy. Interesujące było poznanie metod i środków oferowanych włoskim nauczycielom w celu pomocy w ich pracy z uczniami z różnymi dysfunkcjami. Uczestnicy mobilności w trakcie tych spotkań poznali też system edukacyjny we Włoszech (bardzo podobny do polskiego) oraz wspólnie z ekspertami włoskimi analizowali projekty edukacyjne realizowane przez dane szkoły.

Organizatorzy kursu zadbali również o szkolenie kulturowe uczestników, którzy mogli skosztować specjałów lokalnej kuchni oraz wziąć udział w wycieczce po Reggio Emilia. Interesujący i dla Polaków i dla Włochów jest fakt, że Reggio Emilia jest miastem, gdzie w tym samym roku (1797) Józef Wybicki napisał słowa polskiego hymnu narodowego oraz po raz pierwszy była zaprezentowana włoska trójkolorowa flaga.

Kurs najlepiej podsumowują słowa: doskonała organizacja, wysoka jakość prowadzonych zajęć, miła atmosfera, profesjonalne i bardzo sympatyczne trenerki.

Nabyte w trakcie tej mobilności wiedza i umiejętności na pewno będą wykorzystane przez uczestników w ich dalszej pracy dydaktyczno-pedagogicznej oraz przekazane innym zainteresowanym osobom.

Przygotowanie kulturowe

30 stycznia 2016r. odbyło się szkolenie uczestników dotyczące Włoch – kraju, do którego planowane są obie mobilności projektowe.

Szkolenie było prowadzone przez pracowników dydaktycznych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego: dr Małgorzatę Puto, mgr Dominikę Dyktę i mgr Przemysława Ślizaka.

Przedstawione były ogólne informacje o Włoszech: podział na regiony (jest ich 20, niektóre ze specjalnym statusem autonomii), najważniejsze miasta (Rzym, Mediolan, Neapol, Florencja, Turyn), wyspy (np. Sycylia, Sardynia). Uczestnicy poznali też różnice między północną (bogatą, uprzemysłowioną) i południową (żyjącą z rolnictwa i turystyki) częścią Włoch. Nie zabrakło również wiadomości o historii tego kraju (Etruskowie, Cesarstwo Rzymskie, księstwa włoskie, zjednoczenie Włoch w 1861r.). Ciekawostką była informacja, że tylko w języku polskim funkcjonuje nazwa “Włochy”; w pozostalych krajach nazwa tego kraju zawsze związana jest ze słowem “Italia”.

Dwa regiony, do których planowane są wyjazdy nauczycieli - Emilia Romania i Campania - zostały przedstawione nieco bardziej szczegółowo: warunki geograficzne, główne miasta (Bolonia, Ferrara, Modena, Rawenna, Salerno) i ich zabytki. Częścią szkolenia były też kwestie językowe. Uczestnikom zwróconono uwagę na problem dialektów, ponieważ zdarzają się sytuacje, że nawet dwóch Włochów (zwłaszcza starszego pokolenia) nie może się ze sobą porozumieć.

Nie mogło zabraknąć informacji o mentalności i zwyczajach mieszkańców tego pięknego kraju. Nauczyciele naszej szkoły poznali włoski rozkład dnia, sposoby obchodzenia świąt, a także zachowanie się kierowców i pieszych. Dowiedzieli się też dużo ciekawych rzeczy o typowych włoskich potrawach, takich jak: makarony, pizza, ravioli, ricotta, tagliatelle, parmigiano reggiano, mozzarella i innych..

Ważną częścią szkolenia były informacje z zakresu podstaw sztuki włoskiej – wciąż zachwycają dzieła takich sławnych ludzi jak: Leonardo da Vinci, Caravaggio, Michał Anioł, Dante Alighieri, Francesco Petrarca.

Przedstawiony został również system szkolnictwa włoskiego.

Na koniec spotkania uczestnicy zadawali pytania i prośby o praktyczne wskazówki dotyczące planowanych wyjazdów i otrzymali przydatny zestaw najczęściej używanych zwrotów w języku włoskim.

Przygotowanie merytoryczne

W styczniu 2016r. uczestnicy wzięli udział w szkoleniu dyskusyjno-warsztatowym poświęconym tematyce projektu. Było to szkolenie dwuczęściowe, prowadzone przez psychologa-terapeutę z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach, panią Danutę Litner-Filipiak.

Pierwsza część dotyczyła pracy PPPP, jej zadań i zakresu udzielanej pomocy, form pomocy i wsparcia.

W części drugiej omawiana była tematyka przyczyn: niepowodzeń szkolnych uczniów, różnych rodzajów zaburzeń w zachowaniu młodych ludzi oraz agresji.

Przygotowanie językowe (grudzień 2015)

Zakończyło się przygotowanie językowe uczestników. Jego celem było wzbogacenie słownictwa związanego z tematyką projektu oraz ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych.

Przygotowania do mobilności (październik - listopad 2015)

Od października trwa przygotowanie językowe uczestników. Dzięki niemu udział w mobilnościach zagranicznych będzie dla nich bardziej efektywny.

Zakupiono literaturę związaną z tematyką projektu. Uczestnicy zapoznając się z nią przygotowują się merytorycznie do udziału w kursie zagranicznym i w job shadowing.

Podpisano umowy ze szkołą goszczącą nas w ramach job shadowing. Z partnerami zagranicznymi ustalane są ostatnie szczegóły dotyczące obu wyjazdów.

Zakupiono również bilety lotnicze dla wszystkich uczestników projektu.

Trwają rozmowy z instytucjami mającymi przeprowadzić dla nas szkolenie kulturowe i merytoryczne.

Ogłoszenie list uczestników

30 września 2015 zakończyła się rekrutacja uczestników projektu.
Listy osób zakwalifikowanych do wyjazdów zagranicznych znajdują się w pokoju nauczycielskim.

Rekrutacja

Od 1 września 2015r. wśród pracowników naszej szkoły ruszyła rekrutacja uczestników projektu. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie mogą zapoznać się z regulaminem rekrutacji, umieszczonym w pokoju nauczycielskim. Każdy, kto chce aplikować do projektu, może pobrać regulamin rekrutacji i formularz rekrutacyjny w gabinecie pedagogów szkolnych.

Termin składania wniosków upływa dnia 21 września 2015r., a lista osób zakwalifikowanych będzie ogłoszona do dnia 30 września 2015r.

Szkolenie dla beneficjentów

18 czerwca 2015r. koordynator projektu wzięła udział w szkoleniu dla beneficjentów rozpoczynających realizację projektów w ramach Akcji KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej w Programie „Erasmus+”.

Szkolenie miało miejsce w Warszawie, przeprowadzone było przez pracowników Narodowej Agencji Programu „Erasmus+” i dotyczyło praktycznych aspektów realizacji projektu.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych projektów

21 maja 2015r. na stronie internetowej Programu „Erasmus+” pojawiła się oficjalna lista projektów z Sektora Edukacja Szkolna, z Akcji KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej, które zostały w roku 2015 zakwalifikowane do realizacji.

Na 660 zgłoszonych projektów z całej Polski zakwalifikowanych zostało jedynie 122, wśród nich nasz projekt pt.: „LEPIEJ ZROZUMIEĆ, BY LEPIEJ POMÓC - wyzwania wychowawcze dla nauczyciela 2015-2016”.