Lepiej zrozumieć, by lepiej pomóc

wyzwania wychowawcze dla nauczyciela 2015-2016

O PROJEKCIE

Projekt "LEPIEJ ZROZUMIEĆ, BY LEPIEJ POMÓC - wyzwania wychowawcze dla nauczyciela 2015-2016" jest realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach.

Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu ERASMUS+.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest poprawa jakości pracy naszej szkoły i rozwój współpracy międzynarodowej naszej placówki. Realizacja projektu pozwoli rozwinąć kompetencje dydaktyczno-wychowawcze naszych pracowników, przez co uczniowie będą otoczeni jeszcze lepszą opieką, dostosowaną do potrzeb współczesnego nastolatka i zgodną z najnowszą wiedzą na temat zachowań młodych ludzi.

Czas trwania i adresaci projektu

Projekt trwa od 1 czerwca 2015r. do 31 maja 2016r.
W projekcie zaplanowano udział kilkunastu pracowników dydaktycznych naszej szkoły (nauczyciele różnych przedmiotów i pedagodzy szkolni) z wieloletnim stażem pracy.

Planowane działania projektowe

    Realizacja projektu jest podzielona na kilka etapów:
  • rekrutacja uczestników,
  • udział uczestników w szkoleniu językowym i kulturowym w Polsce,
  • udział uczestników w kursie online na platformie eTwinning,
  • wyjazd na specjalistyczny kurs zagraniczny „Teenagers with Behaviour Disorders or Bad Boys?” we Włoszech,
  • wyjazd na job shadowing w szkole średniej we Włoszech,
  • działania upowszechniające rezultaty projektu.