Główny cel projektu

Konieczność pogłębienia wiedzy uczniów naszej szkoły i zdobycie nowych umiejętności zawodowych na praktykach zawodowych w rzeczywistych warunkach europejskich przedsiębiorstw oraz poznanie innowacyjności rozwiązań w tych przedsiębiorstwach.Pozostałe cele

Uczestnicy projektu:
Poszerzą znajomość języka angielskiego (szczególnie słownictwa branżowego), pozbędą się bariery językowej;
Nauczą się samodzielności i ukierunkowania na własny rozwój;
Wykształcą przedsiębiorczość, samodzielność i odpowiedzialność;
Pogłębią świadomość o przynależności do wspólnoty europejskiej.Dzięki temu projektowi nasi uczniowie będą bardziej konkurencyjni na rynku pracy w swojej branży,
zwiększą swoje szanse na znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie, zrozumieją istotę sensu uczenia się przez całe życie i ciągłego podnoszenia własnych kwalifikacji.
©Krystian Olszak, Adrian Woźnica